Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbrowie postanowili nawiązać współpracę ze szkołami im. Astrid Lindgren w Europie. W dniach 8-10 maja odbył się zjazd nauczycieli szkół, których patronką jest Astrid Lindgren w miejscowości Solms w Niemczech. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele szkół z Niemiec, Austrii i Polski. Szkoła z Dąbrowy była jedyną z czterech polskich szkół im. Astrid Lindgren, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w zjeździe. Pani dyrektor Elżbieta Zapłata-Szwedziak, p. Monika Cegłowska i p. Sylwia Grzesiak nawiązały kontakty ze szkołami z okolic Berlina i Wiednia, które w przyszłości mamy nadzieję odwiedzić wraz z uczniami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, z których część z pewnością pozwoli podnieść jakość pracy w naszej szkole. W galerii prezentujemy zdjęcia ze spotkania w Solms.