Szkoła Podstawowa w Dąbrowie była organizatorem XIX Zlotu Szkół im. A. Lindgren, który odbył się w dniach 5-7 maja br. W Polsce jesteśmy pierwszymi jak dotąd organizatorami takiego zjazdu, choć istnieją 4 szkoły noszące imię A. Lindgren: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stargardzie, Szkoła Podstawowa Nr 316 w Warszawie oraz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 i Prywatne Gimnazjum nr 8 w Warszawie. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, że jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się dołączyć do wymiany szkół, a po zaledwie dwóch latach zorganizować tak wielkie, międzynarodowe spotkanie u siebie.

Współpraca nasza rozpoczęła się w 2014 roku w Solms, gdzie uczestniczyliśmy w zjeździe po raz pierwszy. W roku 2015 mieliśmy natomiast przyjemność gościć w szkołach w Neukirchen i Malsfeld. Jako tegoroczni organizatorzy rozesłaliśmy zaproszenia do szkół z Polski. Cieszymy się ogromnie, że zaproszenie nasze zostało przyjęte przez Dyrekcję i nauczycieli z Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Warszawie. Cieszymy się, że mogliśmy z jak najlepszej strony zaprezentować się, pokazać umiejętności naszych dzieci, szkołę i jej infrastrukturę.
W zlocie nauczycieli szkół w Dąbrowie wzięli udział dyrektorzy i kadra nauczycielska szkół z Niemiec, Austrii i Polski. Szkoła w Dąbrowie gościła w swych progach również Wicewójta gminy Dopiewo, p. Pawła Przepióra, Przewodniczącego Komisji Oświaty, p. Sławomira Kurpiewskiego oraz Sołtysa wsi Dąbrowa, p. Krzysztofa Dorna. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, p. Magdalenie Klara, p. Magdalenie Hudzińskiej i p. Ilonie Chojeckiej za reprezentowanie rodziców w czasie spotkań i piątkowej uroczystości. O przedsięwzięciu poinformowana została również Wielkopolska Kurator Oświaty, która otrzymała zaproszenie na uroczystości szkolne w dniu 6 maja.
Spotkania takie stanowią doskonałą sposobność do dzielenia się doświadczeniem zawodowym między nauczycielami szkół, a co niezwykle cenne- szkół nie tylko w obrębie jednego kraju. Dowiadujemy się, w jaki sposób pielęgnowana jest pamięć o patronce szkoły, w jakiego rodzaju uroczystościach i konkursach związanych z jej twórczością biorą udział uczniowie. Mamy możliwość przyjrzenia się organizacji i funkcjonowaniu placówki, podpatrzeć zastosowane w szkołach rozwiązania i skorzystać z nich na własnym gruncie. Zloty są wreszcie znakomitą okazją do spotkania w gronie przyjaciół. Szeroko rozumiana wymiana międzynarodowa cieszy się również uznaniem Kurator Oświaty.