Kolędnicy misyjni

Wpisując się w tegoroczne hasło roku liturgicznego Idźcie i głoście... dzieci naszej szkoły razem z p. Katechetką i p. Krzysztofem Dorną włączyły