Po raz kolejny w ramach realizacji projektu Polsko-ukraińskie poznania, drugoklasiści poznawali Ukrainę. Tym razem z zainteresowaniem wysłuchali ukraińskiej bajki ludowej oraz próbowali zaśpiewać ludową piosenkę w języku ukraińskim, co okazało się nie lada wyzwaniem. Spotkanie było okazją do rozwijania dziecięcej twórczości i aktywności oraz integracji klas.