Daily Archives: 28 marca 2017

Układ słoneczny

W klasie III w ramach podstawy programowej dzieci poznają wiadomości o wszechświecie. Chętni uczniowie klasy III B w ramach omawianego tematu przygotowali

Spotkanie w Spandau

28 marca odbyła się nieoficjalna, robocza wizyta w prywatnym domu w Spandau/Berlin. Pan Norbert Huebner, emerytowany dyrektor szkoły podstawowej wraz z małżonką