Wycieczka do Muzeum Narodowego

Uczniowie uczęszczający na zajęcia etyki oraz  nasi  przedszkolacy wzięli udział w zajęciach warsztatowych  w Muzeum Narodowym. Temat zajęć brzmiał „W świecie arcydziełek”.