Daily Archives: 12 kwietnia 2017

Piłkarki w WTK

WTK Play

Konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą palmę

W naszej szkole został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą i najdłuższą palmę wielkanocną. Uczestnikami byli uczniowie klas 0-III. Najliczniejszą grupą była klasa II