4 maja dzieci z oddziału przedszkolnego w ramach Akcji Edukacyjnej dla przedszkoli uczestniczyły w wycieczce po obiektach Aquanet.

Dzieci miały możliwość zwiedzania ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków. Dzieci podczas wycieczki dowiedziały się skąd bierze się woda w kranie, czy i jak przebiega uzdatnianie wody oraz jak zamienia się ścieki w czystą wodę.