Tradycyjnie przed Dniem Matki, który w Niemczech obchodzi się w drugą niedzielę maja, odbyło się w dniach od 11 do 13 maja spotkanie dyrektorów szkół, nauczycieli, przyjaciół szkół z Niemiec, Austrii i Polski, którą reprezentowała tylko nasza szkoła, w składzie p. dyrektor Elżbieta Zapłata-Szwedziak z małżonkiem oraz p. Danuta Lisowska – nauczycielka języka niemieckiego. Dotarliśmy wszyscy do miejcowości Weiterstadt (w kraju związkowym Hesja), my mieliśmy najdłuższą drogę (805 km), przejeżdżając po drodze przez Frankfurt nad Menem oraz Darmstadt, który mogliśmy zwiedzić. W Darmstadt gościliśmy w Deutsches Polen Institut – Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej, który prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz polskiej literatury, kultury, czyniąc ją dla niemieckiego czytelnika bliższą.

Gospodarz XX – zjazdu szkół (Astrid Lindgren Grundschule) na czele z panią dyrektor Sabine Coenen zapewniła uczestnikom spotkania ciekawy program zwiedzania szkoły, możliwość hospitowania lekcji, wymianę doświadczeń oraz wykłady na temat polityki oświatowej realizowanej w Hesji, w szczególności organizowania zajęć dla uczniów klas 1-4 niemieckiej szkoły podstawowej. XX – jubileuszowe spotkanie było doskonałą okazją dokonania podsumowań wcześniejszych spotkań. Pan Norbert Huebener przygotował piękne i szczegółowe opracowania w formie albumu, obejmującego 19 wcześniejszych spotkań. Jest nam szczególnie miło, ponieważ jesteśmy w gronie zaprzyjaźnionych szkół i mogliśmy w 2016 r. pełnić zaszczytną rolę gospodarza i wywiązać się z niej wyśmienicie.

Na spotkaniu zostały wręczone książeczki z wydawnictwa Oetinger pt. Niemals Gewalt (Nigdy więcej przemocy). Jest to płomienna mowa Astrid Lindgren wygłoszona w związku z wręczeniem jej w 1978 roku Pokojowej Nagrody Księgarzy Niemieckich (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels).
Jest odznaczeniem przyznawanym corocznie z okazji Targów Książki we Frankfurcie nad Menem (w kościele św. Pawła) osobistościom, które poprzez literacką, naukową bądź artystyczną działalność w znaczącym stopniu zasłużyły się dla urzeczywistnienia myśli pokojowej.

Nasze XX – jubileuszowe spotkanie przebiegało w serdecznej i przyjaznej atmosferze i pokazało, że jest to świetna inicjatywa, którą będziemy kontynuować, ponieważ łączy nas niezwykła postać i autorka Astrid Lindgren.