Ciocia Kuby Machlika zaprosiła klasę III B na wycieczkę do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce. Uczestniczyliśmy w prawdziwej rozprawie sądowej jako obserwatorzy. Następnie dzieci wcieliły się w role sędziów i przeprowadziły swoją rozprawę.

Na zakończenie Pan Policjant opowiedział nam o swojej pracy w sądzie. Wycieczka była bardzo ciekawym doświadczeniem.