Poligrodzianie – Akademia Folkloru.

Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” zaproponował naszej szkole udział w projekcie „Akademia Folkloru”. Przedsięwzięcie zakłada edukację artystyczną i kulturalną opartą na tradycjach ludowych i narodowych w formie zajęć pozalekcyjnych z tańca, muzyki i śpiewu w semestrze zimowym.
Pierwszym etapem projektu był występ zespołu Poligrodzianie i Mali Poligrodzianie wraz z animacjami i konkursami dla dzieci.
Wychowawcy klas rozdali dzieciom ulotki zachęcające do udziału w cyklicznych, bezpłatnych zajęciach.
Program zajęć obejmował będzie ćwiczenia rytmiczno – rozwojowe, wokalne z kształceniem słuchu, oraz taneczne z nastawieniem na formy narodowe i tańce z regionu Wielkopolski.

Występ zespołu w naszej szkole spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Dzieci reagowały żywiołowo i spontanicznie na popisy tancerzy. Na zakończenie większość widowni ruszyła do wspólnego krakowiaka.
Zapraszamy zatem do udziału w zajęciach!