Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie za organizację i przygotowanie Dnia Pieczonego Ziemniaka.
Dziękuję również wszystkim rodzicom, którzy wsparli zbiórkę na rehabilitację i zakup protezy dla p. Waldemara Króla.
Serdecznie Dziękuję Państwu  za ofiarność, życzliwość i pomoc.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak