4 i 5 października  zostały przeprowadzone pogadanki z p. Małgorzatą Biskup podinsp. z Wydziału Prewencji KWP  w Poznaniu na temat przemocy, cyberprzemocy i bezpieczeństwa w domu. Zajęcia adresowane dla uczniów klas 1-7 miały charakter profilaktyczny i wychowawczy.