We wrześniu odbył się pierwszy z zaplanowanych konkursów, w ramach realizowanego projektu: Śladami twórczości patronki A. Lindgren. Konkurs skierowany był do uczniów całej społeczności szkolnej. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i rozbudzanie kreatywnej twórczości plastycznej.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Julia Nowicka klasa VI
II miejsce Adam Chaciński klasa II
III miejsce Biedziński Filip klasa II

Wyróżnienie otrzymali:

Aleksandra Zielke  klasa IV c
Zofia Folek klasa III b
Bartosz Chaciński klasa IV c