We wrześniu odbył się pierwszy z zaplanowanych konkursów, w ramach realizowanego projektu: „Śladami twórczości patronki A. Lindgren”. Konkurs skierowany był do uczniów całej społeczności szkolnej. Celem konkursu było  propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
i  rozbudzanie kreatywnej twórczości plastycznej.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Julia Nowicka klasa VI

II miejsce Adam Chaciński klasa II

III miejsce Biedziński Filip klasa II

Wyróżnienie otrzymali:

Aleksandra Zielke  klasa IV c

Zofia Folek klasa III b

Bartosz Chaciński klasa IV c