W klasie III a i III b w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie dowiedzieli się jak wygląda nowa piramida żywienia i aktywności fizycznej. Prowadząca omówiła poszczególne poziomy piramidy i produkty spożywcze znajdujące się na każdym z nich. Wiedza teoretyczna została przeniesiona na praktykę. Dzieci, posługując się folderami reklamowymi wykonały własne piramidy. Kreatywności i pomysłowości uczniów nie było końca.