Spotkanie ze Strażą Gminną

Uczniowie klas Ia i Ib uczestniczyli w spotkaniu ze Strażą Gminną 25 października 2017 roku. Spotkanie miało na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa