W czwartek nasza szkolna świetlica bawiła się andrzejkowo. Dzieci miały okazję wywróżyć sobie przyszłość, uczestniczyć w wielu zabawach. Taniec w parach z balonami wywoływał wiele uśmiechu na buźkach naszych podopiecznych.

Naszym zadaniem jest ukazanie uczniom prawidłowych zachowań oraz możliwości dotyczących aktywnego wykorzystania oraz spędzenia czasu wolnego. Zabawy wspaniale kształtują wyobraźnię, wrażliwość słuchową, pozawalają na ekspresję ruchową i wywołują radość. Taki cel udało nam się osiągnąć i bardzo nas to cieszy.