UWAGA!!

 

Zmiana zasad przyprowadzania, odbioru po lekcjach i odbioru ze świetlicy dzieci od dnia 3.01.2018r.

 

Z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły w drzwiach wejściowych do części modułowej został założony czytnik identyfikatorów służący do otwierania i zamykania drzwi wraz z domofonem.

 

Regulamin dot. zasad przyprowadzania, odbioru po lekcjach i odbioru ze świetlicy dzieci (obowiązujący od dnia 3.01.2018r.)

  • Przyprowadzanie dzieci do świetlicy / na zajęcia:

– Rodzice / opiekunowie przyprowadzają dzieci do drzwi, które otwierane są za pomocą identyfikatora lub domofonu.

Część modułowa (tj. sala 1,2,3; świetlica; korytarz; gabinet pracowników obsługi, toalety) jest wyłącznie strefą dziecka po której poruszają się dzieci i nauczyciele.

– W wyjątkowych sytuacjach rodzic / opiekun kontaktuje się z wychowawcą za pomocą domofonu.

– Rodzice nie używają identyfikatorów dzieci do samodzielnego wejścia do części modułowej.

  • Odbiór dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych:

– Wychowawcy lub nauczyciele odprowadzają dzieci do drzwi, skąd odbierane są przez oczekujących rodziców w przedsionku.

– Dzieci pozostające w świetlicy odprowadzane są przez wychowawcę klasy do świetlicy.

  • Odbiór dzieci ze świetlicy:

– Rodzic / opiekun odbierający dzieci ze świetlicy zgłaszają za pomocą domofonu odbiór dziecka.

– Po zgłoszeniu przez rodzica / opiekuna dziecko przekazywane jest rodzicowi / opiekunowi zgłoszonemu w karcie świetlicy.

– Rodzice oczekują w strefie rodzica (łącznik między modułami, a szkołą).

– W sytuacji, gdy świetlica jest na boisku szkolnym, rodzic informuje nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka (nie podpisuje listy odbioru dziecka).

Dodatkowe informacje:

– Od dnia 3.01.2018r. nie obowiązuje złożenie podpisu na listach odbioru dzieci.

– Nauczyciel świetlicy prowadzi ewidencję przyprowadzania oraz wyjść dzieci.

– Zeszyt zamówień obiadów znajduje się w strefie rodzica (gazetka szkolna).

– Regulamin może ulec zmianie.