Wypełnione  podanie należny złożyć w sekretariacie szkoły w terminie  do 30 marca 2018r.

W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Download (PDF, 295KB)