Tematem tegorocznych rekolekcji wielkopostnych było miłosierdzie. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Jerzy Szymczak , dawniejszy wikary ze skórzewskiej parafii. W bardzo ciekawy i przystępny sposób ukazał dzieciom sens i znaczenie niesienia pomocy każdemu spotkanemu człowiekowi. W drugim dniu rekolekcji dzieci pojechały do kina Kinepolis , gdzie klasy starsze obejrzały film – Cudowny chłopak a młodsze – Byczka Fernando. Oba filmy bardzo się podobały i dostarczyły widzom wielu wzruszeń. Trzeciego dnia rekolekcji dzieci pojechały do sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu. Miejscem tym opiekują się Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej. Wszyscy zostali bardzo serdecznie przyjęci przez Matkę Generalną s. Rafałę Kisiel. Mszę Świętą odprawił i słowo Boże wygłosił o. Dariusz Galant OMI. Po Mszy Św. siostry przybliżyły dzieciom postać bł. Edmunda, który całe życie świadczył pomoc ludziom chorym, biednym a szczególnie osieroconym dzieciom. Był przykładem człowieka miłosierdzia. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy ławeczce bł. Edmunda, znajdującej się na skwerze przed sanktuarium.