Dyrekcja, wychowawcy świetlicy i uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej składają serdeczne podziękowania Pani Karolinie Szymańskiej za przekazanie do świetlicy sprzętu sportowego, zabawek i plasteliny.

A taki użytek z plasteliny zrobiły Lena i Gabrysia.