12 czerwca uczniowie klas I-III wzięli udział w  spotkaniu z policjantami. Jego celem było przypomnienie uczniom klas młodszych zasad bezpiecznego wypoczynku.

W trakcie spotkania policjanci w przystępny i bardzo obrazowy sposób zaprezento-wali  uczniom, jak bezpiecznie zachować się na drodze, przechodzić przez jezdnię. Przypomnieli  także zebranym zasady właściwego wypoczynku nad wodą, w lesie, w domu.

Uczniowie  mieli okazję przypomnieć sobie, jak należy postąpić, gdy potrzebujemy pomocy, w jaki sposób należy reagować w sytuacjach zagrożenia. Najlepszym sposobem na bezpieczne wakacje – jak podkreślali  wielokrotnie policjanci – jest zachowanie rozsądku i troska o bezpieczeństwo własne i innych.