Uczniowie klasy III zostali nauczycielami. W tę rolę wcielają się co piątek. Samodzielnie wybierają tematy zajęć i prezentują  je przed  całą klasą. Wkładają w  te działania ogromny nakład  pracy.  Efekt jest zaskakujący, a co najważniejsze  sprawia to uczniom  wielką radość i możliwość zaprezentowania  swoich zainteresowań.  Wszystkie przeprowadzone do tej pory zajęcia  były ciekawe.  Z niecierpliwością czekamy na następne pomysły.