W dniu 1 i 4 października rodzic jednego z naszych uczniów przeprowadził zajęcia w klasach: piątych, szóstej, siódmej i ósmej. Celem zajęć było przedyskutowanie z uczniami różnic w wyglądzie, kolorze skóry, włosów, zachowaniu, sprawności itp. poszczególnych ludzi. Ukazując wiele różnic, zwrócono uwagę na wyjątkowość każdego z nas i konieczność gotowości akceptacji ludzi, takimi, jacy są bez względu na różnice.