Listopadowy Dzień Dobrego Słowa świętowaliśmy w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wykonali prace pod tytułem „Kocham Cię, Polsko”, w których napisali za co cenią nasz kraj, za co są wdzięczni, z czego szczególnie są dumni. Wyjątkowe laurki zostały wywieszone na gazetce ściennej w łączniku – zapraszam do zapoznania się z efektami twórczej pracy naszych uczniów!