Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie “Ten magiczny czas” na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej lub zimowej.

Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, o formacie A5, jednostronnie.

Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.

Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna).

Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa i dostarczyć do p.Anny Szymczak-Mazur lub p.Anny Szwedziak do 30.11.2018r.

Konkurs przeznaczony jest dla klas I-VIII.
Najlepsze prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.