W ramach obchodzonego w naszej szkole „Tygodnia wolontariatu”, który trwał od 3 do 7 grudnia, rozprowadzano czekoladowe Mikołaje, własnoręcznie upieczone babeczki, pierniczki i ciasta. Celem akcji było propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz udzielenie wsparcia potrzebującym rówieśnikom, Michałowi, Łukaszowi i chorym przebywającym w hospicjum w Puszczykowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w bezinteresowną pomoc innym.