Agnieszka Danielewska
Przewodnicząca
Joanna Grabska
Zastępca I
Piotr Dziamski
Zastępca II
Magdalena Szkaradkiewicz
Skarbnik
Anna Kurzela
Sekretarz
Składka
  • 40 zł za jedno dziecko,
  • 60 zł za dwoje i więcej dzieci.

Składkę na Radę Rodziców można wpłacić na konto

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie
ul. Szkolna 41 62-069 Palędzie
76 9072 0002 3007 0703 4666 0001;

w tytule płatności należy podać klasę oraz imię i nazwisko ucznia/uczniów

Jest możliwość zwolnienia z opłaty składki w trudnych sytuacjach rodzinnych.
W takich przypadkach prosimy o skierowanie stosownego pisma do Rady Rodziców.

Archiwum

2015 / 2016  Kronika
2014 / 2015  Kronika