Franciszek Danielewski
klasy I – III
Joanna Nowacka
klasa IV
Dominika Dorna
klasy V
Zuzanna Duszyńska
klasy VI
Sylwia Grzesiak
opiekun
Danuta Konieczna
opiekun
Tomasz Eleryk
opiekun wspomagający
Tomasz Woźniak
opiekun wspomagający
Łukasz Zmuda
opiekun wspomagający
Dariusz Kiełbasiewicz
opiekun wspomagający

Archiwum

2015 / 2016 Kronika
2014 / 2015 Kronika