Sukcesy uczniów

Styczeń 2017

Matematyczy As klas drugich

Chętni uczniowie z klas drugich wzięli udział w szkolnym konkursie Matematyczny As klas drugich. W październiku, listopadzie i w grudniu dzieci otrzymywały 10 zadań tekstowych, rozwiązywały je w domu i przynosiły nauczycielowi do sprawdzenia. 16 stycznia, podczas szkolnych eliminacji uczniowie rozwiązywali zadania wybrane z tych, które w poprzednich miesiącach otrzymywali

Apel podsumowujący pierwszy semestr w klasach IV-VI

W piątek podczas zajęć z wychowawcami na sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów klas IV-VI w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017. Najwyższą średnią uzyskał Szymon Lesiński z klasy V A - 5,83. Na początku przedstawione zostały średnie ocen w poszczególnych klasach, a najwyższą średnią uzyskała klasa V A.