Programy i projekty zewnętrzne operowane przez fundacje, stowarzyszenia i firmy.
  • Mleko w szkole.
  • Owoce w szkole.
  • Ratujemy i uczymy ratować z WOŚP.
Programy i projekty szkolne.