Dyrektor

Elżbieta
Zapłata-Szwedziak
dyrektor, nauczyciel matematyki w klasie 5

Nauczyciele

Jagoda Adamska
Urszula Bartoszewska
Urszula Bartoszewska
wychowawca klasy IVc,
nauczyciel matematyki w klasach IV, VI – VII
Anna Bręczewska
Anna Bręczewska
nauczyciel języka angielskiego w klasach I – III,
nauczanie indywidualne
Monika Cegłowska
Joanna Draber
Joanna Draber
psycholog szkolny
Ewa Dufrat
Ewa Dufrat
wychowawca klasy VI,
nauczyciel języka polskiego w klasach IV – VI
Tomasz Eleryk
Tomasz Eleryk
wychowanie fizyczne w klasach IV i VI B,
gimnastyka korekcyjna,
SKS chłopcy, klasy I – VI
Magdalena Frąckowiak
wychowawca klasy I,
nauczyciel etyki
Kamila Gawron
Kamila Gawron
Sylwia Grzesiak
Sylwia Grzesiak
wychowawca klasy V,
nauczyciel języka angielskiego w klasach IV – VII, logopeda, nauczanie indywidualne
Hanna Hoffmann
Hanna Hoffmann
wychowawca klasy IIIb
Danuta Konieczna
Danuta Konieczna
wychowawca klasy Vb,
nauczyciel przyrody w klasach IV – VI,
nauczyciel fizyki w klasie VII,
nauczanie indywidualne
Dariusz Kiełbasiewicz
Dariusz Kiełbasiewicz
nauczyciel zajęć komputerowych / informatyki w klasach II – VII
Danuta Lisowska
Danuta Lisowska
nauczyciel języka niemieckiego,
opiekun świetlicy
Lidia Mydlak
Lidia Mydlak
Anna Niedźwiecka
Anna Niedźwiecka
nauczyciel wspomagający,
nauczanie indywidualne
Alina Pilarczyk
Alina Pilarczyk
wychowawca klasy IV,
nauczyciel historii w klasie VIb,
opiekun świetlicy, nauczanie indywidualne
Barbara Plewińska
Barbara Plewińska
nauczyciel religii w klasie Ia i Ib
Beata Płotkowiak
Beata Płotkowiak
wychowawca klasy II
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
wychowawca klasy I,
nauczyciel wspomagający,
Małgorzata Szwarc
Małgorzata Szwarc
nauczyciel religii w klasach II – VII
Anna Szymczak-Mazur
Anna Szymczak-Mazur
kierownik świetlicy,
nauczyciel plastyki w klasach IV – VII
Hanna Tarachowicz
Hanna Tarachowicz
logopeda
Katarzyna Waligórska
Danuta Wendeker
Danuta Wendeker
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
bibliotekarz,
doradztwo zawodowe
Marta Wruk
Izabela Wróbel

Pozostali

Krzysztof Dorna
Hanna Dorna
Edwin Klusiński
Edwin Klusiński
Bernadeta Majchrzak
Hanna Miler
Hanna Miler
Barbara Piszczyńska