Dyrektor

Elżbieta
Zapłata-Szwedziak
dyrektor, nauczyciel matematyki w klasie 5

Nauczyciele

Jagoda Adamska
Urszula Bartoszewska
Urszula Bartoszewska
wychowawca klasy IVc,
nauczyciel matematyki w klasach IV, VI – VII
Anna Bręczewska
Anna Bręczewska
nauczyciel języka angielskiego w klasach I – III,
nauczanie indywidualne
Monika Cegłowska
Joanna Czaplicka
Joanna Draber
Joanna Draber
psycholog szkolny
Ewa Dufrat
Ewa Dufrat
wychowawca klasy VI,
nauczyciel języka polskiego w klasach IV – VI
Tomasz Eleryk
Tomasz Eleryk
wychowanie fizyczne w klasach IV i VI B,
gimnastyka korekcyjna,
SKS chłopcy, klasy I – VI
Magdalena Frąckowiak
Magdalena Frąckowiak
wychowawca klasy I,
nauczyciel etyki
Kamila Gawron
Kamila Gawron
Sylwia Grzesiak
Sylwia Grzesiak
wychowawca klasy V,
nauczyciel języka angielskiego w klasach IV – VII, logopeda, nauczanie indywidualne
Monika Hładki
Monika Hładki
Opiekun świetlicy
Hanna Hoffmann
Hanna Hoffmann
wychowawca klasy IIIb
Daria Jakubczak
Daria Jakubczak
wychowawca klasy IIIa
Dariusz Kiełbasiewicz
Dariusz Kiełbasiewicz
nauczyciel zajęć komputerowych / informatyki w klasach II – VII
Danuta Konieczna
Danuta Konieczna
wychowawca klasy Vb,
nauczyciel przyrody w klasach IV – VI,
nauczyciel fizyki w klasie VII,
nauczanie indywidualne
Aneta Kowalonek
Aneta Kowalonek
wychowawca klasy VII,
nauczyciel języka polskiego w klasach IV, V, VII
Danuta Lisowska
Danuta Lisowska
nauczyciel języka niemieckiego,
opiekun świetlicy
Jarosław Michalak
nauczyciel geografii
Lidia Mydlak
Lidia Mydlak
Anna Niedźwiecka
Anna Niedźwiecka
nauczyciel wspomagający,
nauczanie indywidualne
Alina Pilarczyk
Alina Pilarczyk
wychowawca klasy IV,
nauczyciel historii w klasie VIb,
opiekun świetlicy, nauczanie indywidualne
Barbara Plewińska
Barbara Plewińska
nauczyciel religii w klasie Ia i Ib
Beata Płotkowiak
Beata Płotkowiak
wychowawca klasy II
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
wychowawca klasy I,
nauczyciel wspomagający,
Radosław Skrzypek
Radosław Skrzypek
nauczyciel wychowania fizycznego
Rafał Stępniewski
Rafał Stępniewski
nauczyciel muzyki i techniki
Małgorzata Szwarc
Małgorzata Szwarc
nauczyciel religii w klasach II – VII
Anna Szymczak-Mazur
Anna Szymczak-Mazur
kierownik świetlicy,
nauczyciel plastyki w klasach IV – VII
Hanna Tarachowicz
Hanna Tarachowicz
logopeda
Danuta Wendeker
Danuta Wendeker
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
bibliotekarz,
doradztwo zawodowe
Lidia Zarańska
Lidia Zarańska
Nauczyciel chemii w klasie VII
Izabela Wróbel
Marta Wruk

Pozostali

Krzysztof Dorna
Hanna Dorna
Edwin Klusiński
Edwin Klusiński
Bernadeta Majchrzak
Hanna Miler
Hanna Miler
Barbara Piszczyńska