Dyrektor

Elżbieta
Zapłata-Szwedziak
dyrektor, nauczyciel matematyki w klasie 4

Nauczyciele

Jagoda Adamska
wychowawczyni klasy IIa
Adam Antkowiak
nauczyciel muzyki w klasach IV – VI
Urszula Bartoszewska
nauczyciel matematyki w klasach V – VI
Anna Bręczewska
nauczyciel języka angielskiego w klasach I – III,
nauczanie indywidualne
Monika Cegłowska
na zwolnieniu lekarskim
Joanna Draber
pedagog szkolny, bibliotekarz, opiekun świetlicy
Ewa Dufrat
wychowawczyni klasy Va,
nauczyciel języka polskiego w klasach V – VI
Tomasz Eleryk
wychowanie fizyczne w klasach IV i VI B,
gimnastyka korekcyjna,
SKS chłopcy, klasy I – VI
Magdalena Frąckowiak
wychowawczyni klasy IIIc, nauczyciel etyki
Kamila Gawron
wychowawczyni oddziału przedszkolnego
Sylwia Grzesiak
wychowawczyni klasy IV,
nauczyciel języka angielskiego w klasach IV – VI, logopeda, nauczanie indywidualne
Hanna Hoffmann
wychowawczyni klasy IIb
Danuta Konieczna
wychowawczyni klasy Vb,
nauczyciel przyrody w klasach IV – VI, nauczanie indywidualne
Dariusz Kiełbasiewicz
zajęcia komputerowe w klasach II – V i IVb
Danuta Lisowska
nauczyciel języka niemieckiego w klasach IV – VI,
opiekun świetlicy
Lidia Mydlak
wychowawczyni klasy IIIa
Anna Niedźwiecka
nauczyciel wspomagający,
nauczanie indywidualne
Alina Pilarczyk
nauczyciel historii w klasie VIb,
opiekun świetlicy, nauczanie indywidualne
Barbara Plewińska
nauczyciel religii w klasach 0 i I
Beata Płotkowiak
wychowawczyni klasy I
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
nauczyciel wspomagający,
nauczanie indywidualne
Agata Przewoźniak
wychowawczyni klasy VIb,
nauczyciel języka polskiego w klasach IV i VI, bibliotekarz
Małgorzata Szwarc
nauczyciel religii w klasach II – VI
Anna Szymczak-Mazur
kierownik świetlicy, nauczyciel plastyki w klasach IV – VI
Hanna Tarachowicz
logopeda
Martyna Tomkowiak
wychowawczyni klasy IIIb,
logopeda
Katarzyna Waligórska
na zwolnieniu lekarskim
Danuta Wendeker
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
opiekun świetlicy
Tomasz Woźniak
wychowawca klasy VIa,
nauczyciel historii i wychowania fizycznego w klasach V i VI
Marta Wruk
psycholog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Izabela Wróbel
na urlopie zdrowotnym
Zmuda Łukasz
nauczyciel techniki w klasach IV – VI,
opiekun świetlicy

Pozostali

Krzysztof Dorna
Hanna Dorna
Edwin Klusiński
Bernadeta Majchrzak
Hanna Miler
Barbara Piszczyńska