W   dniach  od  11 do 13 maja  2017 r.  pani dyrektor  Elżbieta Zapłata- Szwedziak  oraz nauczycielka  języka niemieckiego  pani  Danuta Lisowska  będą  uczestniczyły  w  międzynarodowym   spotkaniu  dyrekcji  i  nauczycieli  szkół  im.  Astrid  Lindgren,  które  odbywa  w miejscowości  Weiterstadt/w pobliżu Darmstadt  w kraju  związkowym  Hesja (Hessen).

Zlot szkół odbywa się  po raz  XX  i  służy  wzajemnemu, lepszemu poznaniu  się dyrekcji  i  nauczycieli , wymianie doświadczeń, hospitacji w szkole pełniącej funkcję gospodarza. Uczestnicy zjazdu poznają politykę oświatową Hesji oraz będą zapoznani z funkcjonowaniem szkoły i stosowaniem dobrych  rozwiązań edukacyjnych. Nie zabraknie występów wokalnych, tanecznych i  teatralnych  w wykonaniu  uczniów.