W ramach programu profilaktycznego „Trzymaj formę” realizowanego w Szkole, w klasie 4b zostały przeprowadzone warsztaty o tematyce prozdrowotnej.

Zajęcia podzielone były na dwie części. Pierwsza – wykładowa polegała na analizie piramidy żywienia i aktywności fizycznej, a w drugiej części – warsztatowej, uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w praktyce poprzez wykonanie dwóch zadań.

Uczniowie z chęcią opowiadali o swoich wyborach i nawykach żywieniowych. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie towarzyszyła w codziennym życiu.