W klasach trzecich została przeprowadzona lekcja o dobrych manierach przy stole. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą w tym zakresie, ale niektóre reguły były dla nich zaskoczeniem, np. to, że się nie czyta gazet i nie korzysta z telefonu przy stole. Uczniowie uczyli się w jaki sposób poprawnie ułożyć sztućce na stole. Po krótkiej pogadance dzieciaki zrobiły pracę plastyczną – co można robić przy stole i czego nie powinno się robić. Pracy grupowej towarzyszyła dobra współpraca.