Projekt “e-Umiejętności…” – rekrutacja do projektu

Informacja o Projekcie oraz informacje o rozpoczęciu rekrutacji uczennic i uczniów do Projektu pn. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” współfinansowanego