Informacja o Projekcie oraz informacje o rozpoczęciu rekrutacji uczennic i uczniów do Projektu pn. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Prowadzona rekrutacja dotyczy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Realizacja pozostałych zajęć zaplanowana została od roku szkolnego 2019/2020.

Termin składania dokumentów: 25 lutego 2019 r.

Download (PDF, 346KB)

Download (PDF, 263KB)

Download (PDF, 1.07MB)

Download (PDF, 1.14MB)

Download (PDF, 1.12MB)

Download (PDF, 1.06MB)

Download (PDF, 1.09MB)

Download (PDF, 1.07MB)