Kilka ujęć z 4 godziny wychowania fizycznego.

Aktywność może przybrać różne formy, to nie tylko zajęcia na sali gimnastycznej.