21 lutego 2019r. w naszej szkole odbył się, po raz pierwszy, Dzień Kariery Zawodowej. Impreza ta była przeznaczona dla uczniów klas VIII, ale miło nam było powitać uczniów z klasy VII i ich rodziców. Celem tego spotkania było przybliżenie oferty rekrutacyjnej szkół ponadpodstawowych. Z zaproszenia skorzystały następujące szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego z ul.Raszyńskiej,

-Zespół Szkół Samochodowych z ul. Zamenhofa,

– Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul 28 Czerwca 1956r.,

– Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta z ul. Podkomorskiej,

– Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela z ul. Działyńskich,

– Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z ul. Warzywnej,

– Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Świerkowej,

– Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 z ul. Śniadeckich,

– XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z os. Piastowskiego,

– XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi z os. Bolesława Chrobrego.

Wszystkim przybyłym przedstawicielom tych szkół cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie serdecznie dziękuje. Również dyrekcja i grono pedagogiczne dziękują za tak liczne przybycie uczniów wraz z rodzicami.