Tegoroczne rekolekcje prowadził dla nas o. Joachim Kusz OMI. Temat : Z Maryją do Jezusa.. Tematyka maryjna rekolekcji wpisuje się w przygotowanie naszej parafii do grudniowego nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Głoszone słowo Boże, warsztaty z Caritasu , praca indywidualna uczniów miały na celu pomoc w tych przygotowaniach. W ostatnim dniu rekolekcji pojechaliśmy do Lubasza do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. O. Joachim odprawił tam w naszej intencji uroczystą Mszę Świętą kończącą nasze trzydniowe spotkania z Bogiem i Jego Słowem.