W dniu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego sprzedawali wypieki przyniesione przez uczniów klas: 4a, 4b, 5a, 6. 7.

Zebraliśmy 284zł. została przekazana również kwota 300zł. przez jednego z rodziców.Pieniądze zebrane ze sprzedaży będą przeznaczone na pomoc w zakupie samochodu dla domu dziecka w Lesznie

Wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się w wypiek ciast serdecznie dziękujemy.