Dnia 5 marca 2019 roku odbyły się Drzwi Otwarte dla przyszłych uczniów klas pierwszych, którzy już
we wrześniu tego roku rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. Spotkanie miało charakter
informacyjno- adaptacyjny.
Rodziców powitała Pani Dyrektor Elżbieta Zapłata- Szwedziak, udzieliła informacji na temat szkoły.
Natomiast dzieci wzięły udział w przygotowanych przez nauczycieli zabawach i warsztatach plastycznych. Po ich zakończeniu dzieci wyruszyły na spacer po szkole, odwiedzając poszczególne sale, w których mogły ułożyć stożki i inne figury, zobaczyć makiety zamków, poznać nowe słówka w języku angielskim i niemieckim. Jednak największą atrakcją były pokazy chemiczne i ciekawostki geograficzne. Nad wszystkim czuwali nauczyciele, ale aktywnie włączyli się również uczniowie z klas IV-VIII.
Cieszymy się, że tak licznie odwiedzili Państwo naszą szkołę . Czekamy na Państwa dzieci we
wrześniu.
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.