12 marca uczniowie klasy IA i IB gościli mamę Dominiki z klasy IA. Pani Justyna przekazała
dzieciom wiele cennych informacji związanych z trudnym i odpowiedzialnym zawodem, który
wykonuje. Przybliżyła dzieciom na czym polega praca pielęgniarki, zapoznała ze sposobami udzielania
pierwszej pomocy. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób zapobiegać
infekcjom, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch i uprawianie sportu, jak należy się
odżywiać, aby być zdrowym.
Uczniowie poznali praktyczne wskazówki, co zrobić gdy ktoś się skaleczy, potłucze, itp. Pod
okiem pani pielęgniarki, opatrywali i bandażowali rany. Zajęcia te bardzo spodobały się uczniom.
Warto organizować je częściej, aby wyrobić wśród dzieci umiejętność prawidłowego zachowania się podczas wypadku i chęć niesienia pomocy innym, oraz wyeliminować strach często towarzyszący
takim zdarzeniom.
Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Folek za poświęcony czas i podzielenie się wiedzą.
Z pewnością będziemy korzystać z cennych porad.
Uczniowie i wychowawcy klasy IA i IB