Joanna Draber

Godziny pracy:

poniedziałek • 10:10 – 11:10
wtorek• 8:10 -10:15
środa • 8:50 – 10:15

czwartek• 9:05 – 10:15

Monika Cegłowska

Godziny pracy:

poniedziałek • 9:00 – 15:30
środa • 8:55 -15:00
czwartek • 9:00 – 11:30

Celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.

Zadania psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Psycholog może pomóc, jeżeli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz dogadać się z kolegami,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć wygadania się, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.