Przedmiotowy System Oceniania klasy IV-VIII język polski

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.

Według Doroty Ekiert-Grabowskiej, innowacje pedagogiczne to zmiany zawierające elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi.

Według Romana Schulza (łac.: innovatio – odnowienie) to proces tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych.

Zakładamy szkolne ogródki

Nauczyciele: Hanna Tarachowicz i wychowawczynie klas I-III.

Termin: od stycznia 2015 r. do zakończenia etapu edukacyjnego danej klasy.

Cel ogólny: Wyposażenie uczniów w nowe umiejętności pielęgnacji i uprawy roślin.

Opis: Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, podnoszenie poziomu kształcenia i wychowania, zwiększenie atrakcyjności w uczeniu nowych wiadomości i umiejętności.

Numer w Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 97.