1893 roku w Dąbrowie otwarto jednoklasową szkołę katolicką. Trzy dni w tygodniu, po dwie godziny uczono języka polskiego. Nauka religii odbywała się w języku polskim, a pozostałe przedmioty wykładano w języku niemieckim. Pierwszym nauczycielem był pan Łykowski.

Od 1908 roku w szkole pracowało dwóch nauczycieli. W 1910 do istniejącego parterowego budynku dobudowano piętrowy o dwóch izbach lekcyjnych. Ówcześni nauczyciele MoskosiewiczKondrad uczyli wszystkich przedmiotów w języku niemieckim. W 1918 roku prace w tutejszej szkole rozpoczęli pan Sopata z małżonką. Od roku 1935 aż do wybuchu drugiej wojny światowej pracowali w niej państwo Gertruda i Antoni Stankiewiczowie.

W pierwszych latach okupacji pan Stankiewicz został aresztowany. Po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu wrócił do domu. Zmarł w 1945 roku. W latach 1939-43 w budynku szkolnym stacjonowało wojsko niemieckie. W roku szkolnym 1943/44 do tutejszej szkoły uczęszczały polskie dzieci z Dąbrowy, Dąbrówki, Palędzia i Zakrzewa. Nauczycielką była Niemka. Dzieci niemieckie chodziły do szkoły w Zakrzewie.

Po sześcioletniej przerwie szkoła ponownie otworzyła swoje podwoje. Było to we wtorek 6 marca 1945 roku. Zapisało się do niej 100 dzieci. Kierownictwo szkoły objęli państwo Gertruda i Jan Piątkowie. 20 stycznia 1945 roku państwo Piątkowie zostali przeniesieni do nowo zorganizowanej szkoły zbiorczej w Dąbrówce, a na ich miejsce do tutejszej szkoły przydzielono państwa Amelię i Mariana Szczygłów. Od 1 września 1959 roku obowiązki kierownika i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Dąbrowie objął pan Zygmunt Górski.
W roku szkolnym 1969/70 szkoła w Dąbrowie zmieniła stopień organizacyjny. Stanowisko kierownika objął pan Jacek Sikorski, a nauczycielką została jego żona, pani Wanda Sikorska.

W latach 1976 – 1986 szkoła w Dąbrowie nie funkcjonowała.
Po 10 latach przerwy, w roku szkolnym 1986-87, rozpoczął swoja działalność punkt filialny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Kierownikiem został pan Władysław Tarachowicz,
a nauczycielami: pani Hanna Tarachowicz i pani Anna Wawryca. Wkrótce szkoła ponownie stała się samodzielną placówką i jako taka funkcjonuje do dziś.

W latach 1993-2000 stanowisko dyrektora piastował mgr Tomasz Kąkolewski, w latach 2000-2005 mgr Maciej Wyrwa, w latach 2005-2009 mgr Jadwiga Skop, a od 1 września 2009 roku miłościwie nam panująca mgr Elżbieta Zapłata-Szwedziak.

Od 2002 roku Szkoła ma patronkę. Jest nią szwedzka autorka książek dla dzieci Astrid Lindgren.