Dyrektor

Elżbieta
Zapłata-Szwedziak
dyrektor, nauczyciel matematyki

Nauczyciele

Jagoda Urbańska
Urszula Bartoszewska
Urszula Bartoszewska
wychowawca klasy Vc,
nauczyciel matematyki
Monika Cegłowska
psycholog szkolny
Joanna Draber
Joanna Draber
psycholog szkolny
Ewa Dufrat
Ewa Dufrat
wychowawca klasy VII,
nauczyciel języka polskiego
Magdalena Frąckowiak
Magdalena Frąckowiak
wychowawca klasy IIb,
nauczyciel etyki
Kamila Gawron
Kamila Gawron
Sylwia Grzesiak
Sylwia Grzesiak
wychowawca klasy VI,
nauczyciel języka angielskiego
Monika Hładki
Monika Hładki
Wychowawca klasy IVb
nauczyciel wychowania fizycznego
Hanna Hoffmann
Hanna Hoffmann
wychowawca klasy Ia
Wicedyrektor
Daria Jakubczak
Daria Jakubczak
nauczyciel świetlicy
Danuta Konieczna
Danuta Konieczna
wychowawca klasy Vb,
nauczyciel przyrody
nauczyciel fizyki
Aneta Kowalonek
Aneta Kowalonek
wychowawca klasy VIII,
nauczyciel języka polskiego
Danuta Lisowska
Danuta Lisowska
nauczyciel języka niemieckiego,
opiekun świetlicy
Lidia Mydlak
Lidia Mydlak
Wychowawca klasy Ia
Anna Szwedziak
Anna Szwedziak
Wychowawca klasy Ib
Alina Pilarczyk
Alina Pilarczyk
wychowawca klasy Va,
nauczyciel historii
Barbara Plewińska
Barbara Plewińska
nauczyciel w świetlicy
Beata Płotkowiak
Beata Płotkowiak
wychowawca klasy III
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
Anna Płotkowiak-Przewoźnik
wychowawca klasy IIa

Rafał Stępniewski
Rafał Stępniewski
nauczyciel muzyki
Małgorzata Szwarc
Małgorzata Szwarc
nauczyciel religii w klasach I – III
Anna Szymczak-Mazur
Anna Szymczak-Mazur
wychowawca klasy IVa,
nauczyciel plastyki
Hanna Tarachowicz
Hanna Tarachowicz
nauczyciel zkk
Danuta Wendeker
Danuta Wendeker
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
bibliotekarz,
pedagog szkolny
Lidia Zarańska
Lidia Zarańska
Nauczyciel chemii
Izabela Wróbel
nauczyciel matematyki
Marta Domagała
nauczyciel języka angielskiego
Weronika Filipiak
nauczyciel biologii
Jacek Nowak
nauczyciel wychowania fizycznego
Agata Graczyk
nauczyciel religii
Ewelina Zimna
nauczyciel geografii
Tomasz Andrys
nauczyciel informatyki
Joanna Urbaniak
logopeda
Elżbieta Kisiel
nauczyciel wspomagający, zkk
Agata Wylegała
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Lidia Nowak
nauczyciel techniki

Pozostali

Krzysztof Dorna
Hanna Dorna
pracownik administracyjny
Bernadeta Majchrzak
Hanna Miler
Hanna Miler
pracownik administracyjny
Barbara Piszczyńska